27.10.2014
I etap konkursu wiedzy
Szkoły powinny rozpocząć I etap konkursu wiedzy między godz. 10.00 a 11.00....więcej

20.06.2014
Czy materiały dydaktyczne do lekcji są odpłatne?
Nie. Nauczyciele uczestniczący w projekcie nie ponoszą żadnych opłat z tytułu przygotowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych do szkoły....więcej

20.06.2014
Czy nauczyciel prowadzący zajęcia "Lekcje z ZUS" przechodzi szkolenie z zakresu merytorycznej treści zajęć?
Tego typu szkolenia prowadzą rzecznicy prasowi wszystkich oddziałów ZUS w kraju i to do nich należy zgła...więcej

20.06.2014
Czy udział w projekcie daje możliwość awansu zawodowego?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia nauczycielom biorącym udział w projekcie specjalne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z tematyki ubezpieczeń społeczny...więcej

20.06.2014
Czy do udziału w projekcie "Lekcje z z ZUS" mogę zgłosić tylko jedną klasę, czy też wszystkie, w ktorych uczę?
Nie ograniczamy nauczycielom możliwości realizacji projektu w więcej niż jednej klasie. Jest to indywidualna decyzja nauczyciela....więcej

1  2