Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 5.12.2016 r.
Redakcja: Departament Prewencji i Rehabilitacji

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

20-lat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

29 listopada odbyła się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie konferencja z okazji 20-lecia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inauguracji i otwarcia konferencji dokonała Pani Dorota Bieniasz Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa. Wydarzenie to było podsumowaniem 20-letniej działalności Zakładu na rzecz osób ubezpieczonych, której celem jest leczenie usprawniające osób zagrożonych niezdolnością do pracy z powodu choroby lub urazu, i które rokują odzyskanie tej zdolności po leczeniu.

Jubileuszowe spotkanie stało się także okazją do uhonorowania i wyróżnienia Pani Profesor Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej za szczególne zaangażowanie w organizację kompleksowej rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach prewencji rentowej ZUS oraz nadzór nad jej realizacją jako Naczelny Lekarz Zakładu w latach 1989-2003.

Tematyka konferencji obejmowała aktualne zagadnienia związane z rolą rehabilitacji i jej prowadzeniem w poszczególnych profilach schorzeń tj. narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego oraz w schorzeniach narządu głosu o podłożu zawodowym. Prezentowane tematy to m.in. "Rola rehabilitacji w zabezpieczeniu społecznym", "Rola lekarza orzecznika w procesie orzekania o potrzebie rehabilitacji leczniczej", "Telerehabilitacja HYBRYDOWA w prewencji rentowej", "Współczesne spojrzenie na zagadnienie opieki nad głosem", "Rehabilitacja w onkologii - luksus czy konieczność" oraz "Problemy psychiczne pacjentów z chorobą nowotworową".

W spotkaniu wzięli udział Prezes ZUS - Gertruda Uścińska, Minister Zdrowia - Konstanty Radziwiłł, Prezes Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego - Anna Wilmowska - Pietruszyńska, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Janina Pszczółkowska, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Maciej Miłkowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji - Piotr Pawłowski, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ośrodków rehabilitacyjnych, Członkowie Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarze orzecznicy, pracownicy wydziałów orzecznictwa lekarskiego i prewencji z oddziałów ZUS oraz wiele osób wspierających od lat rozwój rehabilitacji leczniczej.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS