Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 9.12.2016 r.
Redakcja: Gabinet Prezesa

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

Medal Szuberta w Centrali ZUS

Współpraca praktyków z ZUS ze światem nauki wkroczyła na nową płaszczyznę. Centrala ZUS w Warszawie była gospodarzem uroczystego posiedzenia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, na którym wręczone zostały Medale im. Wacława Szuberta.

- To pokłosie podpisanej we wrześniu umowy o współpracy pomiędzy ZUS i PAN - powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

- Współpraca nauki ze światem praktyki jest jednym z priorytetów PAN. Badania naukowe nie są prowadzone tylko z ciekawości świata, ale bardzo się przydają w każdej z badanych dziedzin - mówił wiceprezes PAN, przewodniczący kapituły Medalu Szuberta, prof. Edward Nęcka. - Dzisiejsze wydarzenie to bardzo wymierny przykład tej współpracy - dodał.

Medal im. Wacława Szuberta przyznawany jest za wybitne osiągnięcia praktykom i teoretykom w dziedzinie nauk o pracy i polityki społecznej.

Wacław Szubert (1912-1994) był wybitnym prawnikiem i ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Uważany jest za światowego prekursora dziedziny prawa zajmującego się ochroną pracy. Od 1985 roku piastował funkcję prezesa honorowego Międzynarodowego Towarzystwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Medal upamiętniający jego dorobek przyznawany jest przez Polską Akademię Nauk od 1997 r. W tym roku uhonorowani zostali:

Medale nagrodzonym laureatom wręczyli prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Edward Nęcka. Decyzję o przyznaniu wyróżnień podejmuje Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na podstawie rekomendacji Kapituły Medalu, której przewodniczy prof. Jan Wojtyła.

Ponadto w konkursie na najlepsze prace z zakresu polityki społecznej i pracy wyróżnieni zostali: dr hab. Sławomir Kalinowski, dr Dariusz Klimek, dr hab., prof. UŁ Izabela Warwas oraz dr hab., prof. UW Barbara Szatur-Jaworska. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Posiedzenie Komitetu zamknęła debata na temat dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to szanse i zagrożenia wynikające z projektu jednolitej daniny jako nowego modelu finansowania dóbr publicznych i świadczeń społecznych. Przedstawiła je prof. Stanisława Golinowska. Drugim punktem debaty, przybliżonym przez prof. Gertrudę Uścińską, była kwestia gwarancji państwa dla współczesnych systemów emerytalnych.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS