Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 20.12.2016 r.
Redakcja: Departament Obsługi Klientów

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 2016 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

BF

635226

635250

BJ

0925801

0925825

BL

7633931

7633950

BN

1136893

1136900

BN

1136942

1136950

BN

2971405

2971425

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BE od 8509426 do 8509450 oraz serią i numerami BM od 4113120 do 4113125, wymienionymi w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednio z 3 kwietnia 2012 r. oraz z 26 października 2015 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS