Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 23.12.2016 r.
Redakcja: Gabinet Prezesa

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

GORZÓW WLKP. Przypieczętowali współpracę w obecności Minister Elżbiety Rafalskiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wlkp. podpisał umowę ramową o współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża, która jest jedną z największych uczelni publicznych w województwie lubuskim. Udział w tym ważnym dla całego regiony wydarzeniu wzięła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. dołączyła do grona 30 uczelni wyższych w kraju, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Umowę sygnowali swoim podpisem rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża Elżbieta Skorupska - Raczyńska oraz Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach umowy Akademia będzie promować ZUS, jako swojego partnera przy realizacji projektów naukowych, badawczych i rozwojowych. Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim natomiast zrealizuje wykłady, praktyki i staże, a także konsultacje dla pracowników Akademii. Kadra naukowa i studenci zyskają również merytoryczne wsparcie przy tworzeniu prac naukowych.

- Edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych jest niezwykle istotna. Musimy pamiętać, że sytuacja demograficzna w Polsce powoduje, że proces starzenia się społeczeństwa pogłębia się, i wiedzę na temat systemu emerytalnego powinniśmy posiadać jak najwcześniej. Wielu osobom, także studentom, emerytura wydaje się rzeczą odległą,  która ich nie dosięgnie - jest to myślenie bardzo iluzoryczne - podkreślała Minister Elżbieta Rafalska.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS