Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Zamówienia publiczne
Menu strony:
Przejdź do: Ogłoszenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości | Inne ogłoszenia | Mienie zbędne | Konkursy ofert | Wykaz umów zawartych w Centrali ZUS w 2017r. | Wykaz umów zawartych w Oddziałach ZUS w 2017r. | Wykaz umów zawartych w Centrali ZUS w 2016r. | Wykaz umów zawartych w Oddziałach ZUS w 2016r. | Plan postępowań w Centrali ZUS na 2017r. | Plan postępowań w oddziałach ZUS na 2017r.

Date aktualizacji: 17.01.2017 r.
Redakcja: Jednostki ZUS

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych prowadzonych przez jednostki zakładu

Filtr

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 17.01.2017 r.]
Usługi sprzątania w budynkach Oddziału ZUS w Jaśle

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 16.01.2017 r.]
Ochrona obiektów Oddziału ZUS w Tomaszowie Maz., Inspektoratu ZUS w Piotrkowie Tryb i Inspektoratu ZUS w Bełchatowie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 13.01.2017 r.]
Utrzymanie czystości w obiektach ZUS oraz terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Bielsku-Białej, Chorzowie, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 13.01.2017 r.]
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na: Ochronę fizyczną budynków i posesji oraz całodobowe utrzymanie w systemie monitoringu antywłamaniowego lokalnych systemów alarmowych w budynkach Oddziału ZUS w Płocku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych - 3 części: Część nr 1: ochrona obiektów Oddziału ZUS w Płocku, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 11.01.2017 r.]
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Krakowie, Oddziału ZUS w Chrzanowie i Oddziału ZUS w Jaśle.

Ogłoszenie o dialogu technicznym
[Data publikacji: 10.01.2017 r.]
Dialog techniczny dotyczący nowego operatora sieci WAN KSI ZUS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 5.01.2017 r.]
Dostawa i montaż mebli biurowych do obiektów Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 4.01.2017 r.]
Usługa ochrony obiektów, mienia i osób Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 3.01.2017 r.]
Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego oraz biurowego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych.)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 3.01.2017 r.]
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku "LIPSK" Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową
[Data publikacji: 3.01.2017 r.]
Dystrybucja energii elektrycznej dla Biura Poligrafii C/ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25a.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 29.12.2016 r.]
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
[Data publikacji: 29.12.2016 r.]
Przedmiotem zamówienia jest odnowienie oraz zakup zestawów wraz z czytnikami certyfikatów kwalifikowanych.

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową
[Data publikacji: 21.12.2016 r.]
Utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Chorzowie, Rybniku i Sosnowcu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - dot. trybów NBO, WR, ZOC oraz zamówień objętych umową ramową (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
[Data publikacji: 20.12.2016 r.]
1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy wykonawczej na modyfikację, której celem jest: dostosowanie oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (dalej "KSI ZUS") do zmian wynikających z projektu z dnia 03.11.2016 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie: 1) uwzględnienia długości okresów składkowych i nieskładkowych przy podwyższeniu świadczeń emerytalno-rentowych, których kwota świadczenia ...

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »  19
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS