Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 27.02.2017 r.
Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

Wybierz rodzaj informacji:

 • 10.04.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 10 kwietnia o Polsko-Niemieckich Dniach Poradnictwa Przygranicznego w Zgorzelcu
 • 4.04.2006 r.
  Nowa wersja programu Płatnik
 • 4.04.2006 r.
  Oświadczenie ZUS z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie niehonorowania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wystawianych na drukach innych niż ZUS ZLA
 • 31.03.2006 r.
  Informacja o wprowadzeniu usługi pobierania danych z CRU
 • 31.03.2006 r.
  Komunikat dla płatników składek w sprawie aktualnej wersji programu "PŁATNIK"
 • 30.03.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 30 marca 2006 r. dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasiłków wychowawczych
 • 30.03.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 30 marca 2006r. w sprawie rozszerzenia terytorialnego zakresu stosowania rozporządzenia 1408/71 i 574/72
 • 29.03.2006 r.
  Komunikat w sprawie konserwacji infrastruktury technicznej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych
 • 29.03.2006 r.
  Komunikat w sprawie konserwacji infrastruktury technicznej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych
 • 15.03.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 15 marca 2006 r. o Niemiecko-Polskich Dniach Poradnictwa w Hamburgu (Niemcy)
 • 14.03.2006 r.
  ZUS rozpoczął wysyłkę legitymacji emeryta-rencisty
 • 10.03.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zmiany wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 9.03.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
 • 3.03.2006 r.
  Komunikat Prezesa ZUS z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
 • 28.02.2006 r.
  Informacja ZUS z dnia 28 lutego 2006 r. o Polsko-Niemieckich Dniach Poradnictwa
 • 1  «  138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148
  Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
  Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
  Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
  1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

  Copyright © ZUS