Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 17.01.2017 r.
Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

Wybierz rodzaj informacji:

 • 30.11.2016 r.
  Dyrektorzy oddziałów ZUS już powołani
 • 29.11.2016 r.
  Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS
 • 29.11.2016 r.
  Wojskowa Akademia Techniczna i ZUS współpracują
 • 28.11.2016 r.
  Dyrektorzy oddziałów ZUS wybrani
 • 28.11.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2016 r.
 • 28.11.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej
 • 28.11.2016 r.
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2017 r.
 • 28.11.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
 • 28.11.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2016 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent
 • 28.11.2016 r.
  Polacy niewiele wiedzą
 • 28.11.2016 r.
  Ograniczenia w dostępności portalu PUE
 • 28.11.2016 r.
  Co ma wspólnego olimpiada i ZUS?
 • 24.11.2016 r.
  Niedostępność portalu PUE
 • 24.11.2016 r.
  Informacja w sprawie naboru na stanowiska dyrektorów oddziałów ZUS
 • 24.11.2016 r.
  Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych
 • 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  »  146
  Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
  Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
  Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
  1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

  Copyright © ZUS