Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty
Menu strony:
Przejdź do: Składki i świadczenia | Kalkulator odsetkowy dla płatników składek | Kalkulator odsetkowy-zwrot nienależnie pobranych świadczeń | Blog Rzecznika ZUS | Multimedia i czasopisma | Kalendarium ZUS | Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych Zakładu | Prewencja i rehabilitacja | Obowiązujący wiek emerytalny

Date aktualizacji: 27.02.2017 r.
Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Informacje, komunikaty

Wybierz rodzaj informacji:

 • 20.09.2016 r.
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych nowym partnerem ZUS
 • 20.09.2016 r.
  Komunikat w sprawie konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych
 • 16.09.2016 r.
  Lekcje z ZUS czas zacząć
 • 13.09.2016 r.
  Ubankowienie wśród starszych klientów ZUS
 • 12.09.2016 r.
  Niedostępność portalu PUE
 • 9.09.2016 r.
  Pod egidą ZUS
 • 9.09.2016 r.
  Dostępność usług na ePUAP i PUE w dniach 9 -10 września
 • 7.09.2016 r.
  Łatwiej z e-ZLA
 • 5.09.2016 r.
  ZUS z PANem, PAN z ZUSem
 • 31.08.2016 r.
  Co dalej z emeryturami?
 • 26.08.2016 r.
  Komunikat w sprawie niedostępności portalu PUE
 • 25.08.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszeniu renty socjalnej
 • 25.08.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
 • 25.08.2016 r.
  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 r.
 • 25.08.2016 r.
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
 • 1  «  3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  »  148
  Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
  Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
  Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
  1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

  Copyright © ZUS