Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Formularze
Menu strony:
Przejdź do: Formularze UE | Formularze ubezpieczeniowe | Wniosek o wskazanie przyczyny nieprzekazywania składek do OFE

Date aktualizacji: 15.02.2017 r.
Redakcja: Departament Obsługi Klientów

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełniania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader wersja co najmniej 8.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem dokumentów, to należy zapisać plik na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu wypełnienia formularzy udzielają pracownicy jednostek terenowych ZUS.
Dane teleadresowe jednostek dostępne są tutaj.

UWAGA!
Większość poniżej prezentowanych formularzy jest udostępniona w dwóch wersjach:

Formularze dla klientów do Umowy z Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Koreą Południową o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Australią o zabezpieczeniu społecznym

Formularze łącznikowe do Umowy polsko-amerykańskiej o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Macedonią o zabezpieczeniu społecznym

formularz dla osób zamieszkałych w Polsce
ubiegających się o amerykańskie świadczenia emerytalno-rentowe z social security za pośrednictwem ZUS

WZO-PL-1Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (u.s. social security)

formularze dla osób zamieszkałych w USA
ubiegających się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS za
pośrednictwem instytucji amerykańskiej Social Security Administration

PL/USA 4Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
PL/USA 5Wniosek o polską rentę rodzinną
PL/USA 10Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
PL/USA 7Opinia lekarska/ medical evaluation
do wypełnienia przez lekarza leczącego, a następnie do przekazania przez wnioskodawcę zamieszkałego w USA do placówki Social Security Administraction jako załącznik do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z Polski sporządzonego na wniosku PL/USA 4
USA/PL 11Formularz Consent Statement (Wyrażenie zgody) dla celów udostępnienia przez Social Security Administration informacji i dokumentów dla celów innych niż rozpatrzenie wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy polsko-amerykańskiej o zabezpieczeniu społecznym. Informacje na temat wykorzystania formularza można znaleźć tutaj.
Do góry

Formularze sukcesywnie przenoszone są na stronę www.pue.zus.pl - zakładka "wzory dokumentów".

ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (476 kB)]

ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (475 kB)]

ER-17 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (467 kB)]

ER-18 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (466 kB)]

ER-9 Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (472 kB)]

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (374 kB)]

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (460 kB)]

Kwestionariusz kwalifikacji zawodowych
[Data aktualizacji: 11.08.2015 r.]
[Do wydruku (395 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (408 kB)]

N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (35 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (282 kB)]

N-36 Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)
[Data aktualizacji: 24.12.2014 r.]
[Do wydruku (44 kB)]

N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie
[Data aktualizacji: 29.09.2014 r.]
[Do wydruku (73 kB)]

N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
[Data aktualizacji: 24.01.2008 r.]
[Do wydruku (107 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (116 kB)]

Oświadczenie o płatności - Zahlungserklärung
[Data aktualizacji: 11.05.2015 r.]
[Do wydruku (303 kB)]

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (478 kB)]

PL-CAN01 - Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa
[Data aktualizacji: 27.10.2009 r.]
[Do wydruku (208 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (227 kB)]

PL-RM 101 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym
[Data aktualizacji: 15.04.2010 r.]
[Do wydruku (132 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (190 kB)]

PL-UA 11 - Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (217 kB)]

PL-UA 13 - wniosek - formularz o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanej emerytury/renty
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (186 kB)]

PL-UA 4 Szczegółowy raport lekarski
[Data aktualizacji: 8.08.2014 r.]
[Do wydruku (633 kB)]

PL-UA 7 - wniosek o przyznanie ukraińskiej emerytury/renty
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (332 kB)]

PL-USA 1 - Zaświadczenie o ubezpieczeniu
[Data aktualizacji: 27.06.2014 r.]
[Do wydruku (137 kB)]

PL-USA 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 4.05.2016 r.]
[Do wydruku (556 kB)]

PL-USA 11 - Wyrażenie zgody (Consent Statement)
[Data aktualizacji: 7.08.2009 r.]
[Do wydruku (78 kB)]

PL-USA 4 - Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

PL-USA 5 - Wniosek o polską rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (203 kB)]

PL-USA 7 - Opinia lekarska/ medical evaluation
[Data aktualizacji: 24.02.2009 r.]
[Do wydruku (144 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (342 kB)]

RD-2-03 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
[Data aktualizacji: 12.10.2015 r.]
[Do wydruku (481 kB)]

Rp-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (495 kB)]

UA-PL 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (329 kB)]

UA-PL 4 Szczegółowy raport lekarski
[Data aktualizacji: 8.08.2014 r.]
[Do wydruku (600 kB)]

UA-PL 8 - Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (387 kB)]

UA-PL 9 - wniosek o polską rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (410 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
[Data aktualizacji: 15.01.2013 r.]
[Do wydruku (327 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (334 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
[Data aktualizacji: 15.01.2013 r.]
[Do wydruku (371 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (405 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja
[Data aktualizacji: 26.03.2013 r.]
[Do wydruku (118 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (340 kB)]

Wniosek o interpretację
[Data aktualizacji: 15.11.2013 r.]
[Do wydruku (120 kB)]

Wniosek o rentę socjalną
[Data aktualizacji: 6.12.2005 r.]
[Do wydruku (106 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (169 kB)]

Wniosek o umorzenie
[Data aktualizacji: 19.01.2011 r.]
[Do wydruku (118 kB)]

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (79 kB)]

Wniosek o uznanie faktu studiów na uczelniach za granicą do celów społecznych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego
[Data aktualizacji: 19.05.2015 r.]
[Do wydruku (590 kB)]

Wniosek o uzupełnienie faktu nauki w szkole średniej za granicą do celów społecznych i do celów ubezpieczenia zdrowotnego
[Data aktualizacji: 19.05.2015 r.]
[Do wydruku (309 kB)]

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
[Data aktualizacji: 6.10.2016 r.]
[Do wydruku (47 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (83 kB)]

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
[Data aktualizacji: 6.10.2016 r.]
[Do wydruku (48 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (101 kB)]

Wniosek rodzina 500+ - większa
[Data aktualizacji: 23.03.2016 r.]
[Do wydruku (2159 kB)]

Wniosek rodzina 500+ - mniejsza
[Data aktualizacji: 23.03.2016 r.]
[Do wydruku (1135 kB)]

Wniosek zaświadczenie o A1 - działalność w kilku państwach
[Data aktualizacji: 6.10.2016 r.]
[Do wydruku (48 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (89 kB)]

Wniosek zaświadczenie o A1 - przeniesienie działalności do innego państwa
[Data aktualizacji: 6.10.2016 r.]
[Do wydruku (47 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (93 kB)]

WZO-PL-1 - Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (u.s. social security)
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
[Data aktualizacji: 8.01.2008 r.]
[Do wydruku (100 kB)]

Załącznik 2 rodzina 500+
[Data aktualizacji: 23.03.2016 r.]
[Do wydruku (537 kB)]

Załącznik 3 rodzina 500+
[Data aktualizacji: 23.03.2013 r.]
[Do wydruku (530 kB)]

Załącznik 4 rodzina 500+
[Data aktualizacji: 23.03.2016 r.]
[Do wydruku (521 kB)]

ZAS-34 Wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (474 kB)]

ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (490 kB)]

ZAS-58 Skarga/wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (96 kB)]

ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (90 kB)]

ZAS-62 Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (87 kB)]

ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (87 kB)]

ZAS-65 Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (90 kB)]

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu PL-MD 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym
[Data aktualizacji: 19.12.2014 r.]
[Do wydruku (93 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-KR 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
[Data aktualizacji: 8.10.2010 r.]
[Do wydruku (162 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-UA 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą
[Data aktualizacji: 16.12.2013 r.]
[Do wydruku (140 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL AU 1 - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią
[Data aktualizacji: 27.09.2010 r.]
[Do wydruku (107 kB)]

Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie - Lebensbescheinigung
[Data aktualizacji: 11.05.2015 r.]
[Do wydruku (335 kB)]

ZRGB-100-PL Wniosek o emeryturę dla byłych pracowników getta zamieszkałych w Polsce
[Data aktualizacji: 11.05.2015 r.]
[Do wydruku (306 kB)]

ZRGB-500-PL Wniosek o rentę wdowią dla członków rodziny mających miejsce zamieszkania w Polsce po zmarłym, byłym zatrudnionym w getcie
[Data aktualizacji: 11.05.2015 r.]
[Do wydruku (168 kB)]

ZUS-EOP-02 - Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (470 kB)]

ZUS-EPRZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (91 kB)]

ZUS-ER-DKK-01 - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
[Data aktualizacji: 27.10.2015 r.]
[Do wydruku (193 kB)]

ZUS-ER-OCA-01 Wniosek o refundację składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC) / na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych (AC)
[Data aktualizacji: 4.08.2016 r.]
[Do wydruku (109 kB)]

ZUS-ER-OMR-01 Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (516 kB)]

ZUS-ER-OOU-01 - Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (487 kB)]

ZUS-ER-OPR-01 Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę roddzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (488 kB)]

ZUS-ER-ORR-01 Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającego się o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (501 kB)]

ZUS-ER-WGM-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
[Data aktualizacji: 24.10.2014 r.]
[Do wydruku (138 kB)]

ZUS-ER-WGP-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
[Data aktualizacji: 24.10.2014 r.]

ZUS-ER-WPS-02 Wniosek o ponowne ustalenie świadczenia emerytalno-rentowego
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (504 kB)]

ZUS-ER-WUG-01 - Wskazanie/Zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej/Zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej/Odwołanie poprzedniej dyspozycji
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (528 kB)]

ZUS-ER-WWS-01 Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (505 kB)]

ZUS-ER-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/ zmianę rachunku bankowego
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (491 kB)]

ZUS-ER-ZOW-01 " Zawiadomienie o wypadku"
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (521 kB)]

ZUS-EUN-02 - Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (471 kB)]

ZUS-EUR-02 - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (474 kB)]

ZUS-EWNUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedłożeniu wniosku o zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu ubezpieczenia
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (94 kB)]

ZUS-EWZU Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach (za okresy miesięczne/roczne)
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (100 kB)]

ZUS-EWZUU Wniosek o wydanie zaświadczenia o wypłaconych zasiłkach/świadczeniach za okres po ustaniu ubezpieczenia
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (94 kB)]

ZUS-RD-FAB-01 - Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności FAL (dot. bezpodstawnie pobranych świadczeń)
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (96 kB)]

ZUS-RD-FAW-01 - Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności FAL (dot. wypłaconych świadczeń)
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (87 kB)]

ZUS-RD-FPD-01 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (79 kB)]

ZUS-RD-FPI-02 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
[Data aktualizacji: 22.03.2016 r.]
[Do wydruku (388 kB)]

ZUS-RD-FPW-01 - Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
[Data aktualizacji: 13.10.2015 r.]
[Do wydruku (128 kB)]

ZUS-RD-OFN-01 - Oświadczeniem o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (dotyczy należności Funduszu Alimentacyjnego i Nienależnie Pobranego Świadczenia)
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (537 kB)]

ZUS-RD-OOF-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości
[Data aktualizacji: 12.10.2015 r.]
[Do wydruku (175 kB)]

ZUS-RD-OOP-01 - Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
[Data aktualizacji: 12.10.2015 r.]
[Do wydruku (144 kB)]

ZUS-RD-OPK-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość
[Data aktualizacji: 12.10.2015 r.]
[Do wydruku (174 kB)]

ZUS-RD-OPN-01 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (461 kB)]

ZUS-RD-OPR-01 - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (487 kB)]

ZUS-RD-OPS-01 - Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
[Data aktualizacji: 24.05.2016 r.]
[Do wypełnienia i wydruku (132 kB)]

ZUS-RD-OPW-01 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (484 kB)]

ZUS-RD-OSR-01 - Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
[Data aktualizacji: 12.10.2015 r.]
[Do wydruku (535 kB)]

ZUS-RD-WDZ-01 - Wniosek o udzielenie ulgi lub odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (473 kB)]

ZUS-RD-WKE-01 - Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (471 kB)]

ZUS-RD-WPE-01 - Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (470 kB)]

ZUS-RD-WRK-01 - Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (472 kB)]

ZUS-RD-WSM-01 - Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (463 kB)]

ZUS-RD-WUE-01 - Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
[Data aktualizacji: 14.10.2015 r.]
[Do wydruku (464 kB)]

ZUS-RZ-DKK-01 Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny (wersja polsko-angielska)
[Data aktualizacji: 8.09.2015 r.]
[Do wydruku (628 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-węgierska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (294 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-angielska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (235 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-bułgarska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (298 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-chorwacka
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (279 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-czeska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (268 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-francuska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (236 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-grecka
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (278 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-hiszpańska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (244 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-litewska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (298 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-niemiecka
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (242 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-portugalska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (236 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-rosyjska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (287 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-rumuńska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (303 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-serbska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (293 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-słowacka
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (290 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-szwedzka
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (237 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-ukraińska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (301 kB)]

ZUS-RZ-OZS-01 OŚWIADCZENIE EMERYTA / RENCISTY ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ O ISTNIENIU DALSZEGO PRAWA DO POBIERANIA ŚWIADCZENIA wersja polsko-włoska
[Data aktualizacji: 22.06.2015 r.]
[Do wydruku (227 kB)]

ZUS-RZ-WDK-01 Wniosek kombatanta/osoby represjonowanej o wypłatę za granicę do miejsca zamieszkania: dodatku kombatanckiego/świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
[Data aktualizacji: 20.10.2014 r.]
[Do wydruku (183 kB)]

ZUS-RZ-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o: zmianę danych adresowych; zmianę nazwiska/imienia; wypłatę polskiego świadczenia; zmianę rachunku bankowego
[Data aktualizacji: 4.11.2014 r.]
[Do wydruku (559 kB)]

ZUS-US-OFE-02 - Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
[Data aktualizacji: 1.04.2016 r.]
[Do wydruku (822 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (822 kB)]

ZUS-US-PWS-01 - Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
[Data aktualizacji: 31.12.2015 r.]
[Do wydruku (470 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (1005 kB)]

ZUS-US-UII-01 Wniosek instytucji uprawnionej o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
[Data aktualizacji: 18.01.2016 r.]
[Do wydruku (490 kB)]

ZUS-US-UIU-01 Wniosek o udostępnienie informacji na potrzeby Zabezpieczenia Społecznego, Rodziny oraz Rynku Pracy
[Data aktualizacji: 18.01.2016 r.]
[Do wydruku (458 kB)]

ZUS-US-WSM-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (108 kB)]

ZUS-US-WSS-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (106 kB)]

ZUS-US-WSW-01 - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (106 kB)]

ZUS-US-WSZ-01 - Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (150 kB)]

ZUS ER-WEC-02 Wniosek o emeryturę częściową
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (609 kB)]

ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
[Data aktualizacji: 26.01.2016 r.]
[Do wydruku (102 kB)]

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (560 kB)]

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
[Data aktualizacji: 3.06.2015 r.]
[Do wydruku (463 kB)]

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
[Data aktualizacji: 4.02.2016 r.]
[Do wydruku (114 kB)]

ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (608 kB)]

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (487 kB)]

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
[Data aktualizacji: 31.12.2012 r.]
[Do wydruku (403 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (433 kB)]

ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (507 kB)]

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (490 kB)]

ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (608 kB)]

ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (612 kB)]

ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (212 kB)]

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (634 kB)]

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (606 kB)]

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 22.07.2015 r.]
[Do wydruku (141 kB)]

ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 22.07.2015 r.]
[Do wydruku (512 kB)]

ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
[Data aktualizacji: 25.03.2014 r.]
[Do wydruku (34 kB)]

ZUS Rp-6 - Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (500 kB)]

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[Do wydruku (419 kB)]

ZUS Rp-70 Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spóldzielcy
[Data aktualizacji: 15.02.2017 r.]
[Do wydruku (402 kB)]

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
[Data aktualizacji: 27.04.2016 r.]
[Do wydruku (400 kB)]

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
[Data aktualizacji: 27.11.2013 r.]
[Do wydruku (405 kB)]

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (530 kB)]

ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu
[Data aktualizacji: 14.02.2017 r.]
[Do wydruku (501 kB)]

ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (486 kB)]

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (508 kB)]

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (492 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (695 kB)]

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (189 kB)]

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 2.11.2016 r.]
[Do wydruku (543 kB)]

ZUS Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 11.02.2016 r.]
[Do wydruku (487 kB)]

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 1.08.2007 r.]
[Do wypełnienia i przekazania w PUE]

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (32 kB)]

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
[Data aktualizacji: 21.09.2005 r.]
[Do wydruku (42 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (118 kB)]

Do góry

Formularze ubezpieczeniowe

Tutaj znajdziesz poradnik opisujący zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa
[Data aktualizacji: 16.03.2016 r.]
[Do wydruku (948 kB)]

ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (36 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (44 kB)]

ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (586 kB)]

ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
[Data aktualizacji: 31.12.2009 r.]
[Do wydruku (92 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (201 kB)]

ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (481 kB)]

ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (491 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (525 kB)]

ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (290 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (311 kB)]

ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (501 kB)]

ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (338 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (361 kB)]

ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (25 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (61 kB)]

ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (43 kB)]

ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (307 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (340 kB)]

ZUS ZSWA - Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (157 kB)]

ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 20.05.2014 r.]
[Do wydruku (432 kB)]

ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (22 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (40 kB)]

ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (400 kB)]


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS