Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Poradniki
Menu strony:
Przejdź do: PUE krok po kroku | Ulotki | Archiwum poradników

Date aktualizacji: 24.02.2017 r.
Redakcja: Gabinet Prezesa

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Poradniki

Do góry

Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą
[Data aktualizacji: 23.06.2016 r.]
[Przewodnik dla rozpoczynających działalność.pdf (535 kB)]

Opłacasz należności z tytułu składek pobieranych przez ZUS? Zasady wypełniania dokumentu płatniczego. Przeczytaj!
[Data aktualizacji: 30.06.2015 r.]
[Oplacasz_naleznosc_z tytulu_skladek_pobieranych_przez_ZUS.pdf (1229 kB)]

Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
[Data aktualizacji: 18.03.2016 r.]
[Ogólne_zasady_wypełniania_dokumentów.pdf (10485 kB)]

ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 5.12.2016 r.]
[ZUS_RCA.pdf (4146 kB)]

ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 2.08.2016 r.]
[ZUS RZA.pdf (4989 kB)]

ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 5.12.2016 r.]
[ZUS_RSA.pdf (2252 kB)]

ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 18.03.2016 r.]
[ZUS_DRA_deklaracja.pdf (11322 kB)]

Informacja miesięczna i roczna dla osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 9.06.2016 r.]
[IMIR.pdf (6749 kB)]

ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 18.07.2015 r.]
[ZUS ZUA.pdf (2400 kB)]

ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 18.07.2015 r.]
[ZUS ZCNA.pdf (1877 kB)]

ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 18.07.2015 r.]
[ZUS ZZA.pdf (2210 kB)]

ZUS ZIUA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 18.07.2015 r.]
[ZUS_ZIUA.pdf (2130 kB)]

ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 22.09.2015 r.]
[ZUS_ZWUA.pdf (2765 kB)]

ZUS ZSWA - zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 22.09.2015 r.]
[ZUS_ZSWA.pdf (6765 kB)]

ZUS ZPA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[ZUS_ZPA.pdf (9167 kB)]

ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 17.06.2016 r.]
[ZUS_ZFA.pdf (7902 kB)]

ZUS ZIPA - zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 9.06.2016 r.]
[ZUS_ZIPA.pdf (1773 kB)]

ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 9.06.2016 r.]
[ZUS_ZWPA.pdf (2569 kB)]

ZUS ZBA - informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 9.06.2016 r.]
[ZUS_ZBA.pdf (2527 kB)]

ZUS ZAA - adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek. Jak wypełnić i skorygować
[Data aktualizacji: 9.06.2016 r.]
[ZUS_ZAA.pdf (2845 kB)]

Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników
[Data aktualizacji: 22.09.2015 r.]
[Broszura_Poradnik_dla_niezatrudniajacych.pdf (1697 kB)]

Jak otrzymać ulgę w spłacie lub umorzenie należności wobec ZUS - dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników
[Data aktualizacji: 22.09.2015 r.]
[Broszura_Poradnik_dla_zatrudniajacych.pdf (1349 kB)]

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
[Data aktualizacji: 20.06.2016 r.]
[SavoirVivre.pdf (2349 kB)]

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywana przez płatników składek
[Data aktualizacji: 24.08.2015 r.]
[05_Kontrola.pdf (366 kB)]

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych
[Data aktualizacji: 1.07.2007 r.]
[porad19.pdf (403 kB)]

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych
[Data aktualizacji: 30.01.2017 r.]
[Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych 2017r.pdf (777 kB)]

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA
[Data aktualizacji: 16.09.2015 r.]
[Poradnik_ZUS_IWA.pdf (452 kB)]

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński
[Data aktualizacji: 2.01.2017 r.]
[Poradnik_macierzynski_wychowawczy.pdf (563 kB)]

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek
[Data aktualizacji: 6.10.2016 r.]
[Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 1.01.2016.pdf (1234 kB)]

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
[Data aktualizacji: 16.09.2015 r.]
[poradnik_wypadkowe.pdf (563 kB)]

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce
[Data aktualizacji: 29.11.2016 r.]
[porad21.pdf (370 kB)]

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych
[Data aktualizacji: 24.02.2017 r.]

Składniki przychodu pracowników podlegające wliczeniu do podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych oraz kapitału początkowego
[Data aktualizacji: 3.03.2003 r.]
[skladniki.pdf (500 kB)]

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
[Data aktualizacji: 2.01.2017 r.]
[Poradnik_pozarolnicza_dzialalnosc_01_2017.pdf (431 kB)]

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą
[Data aktualizacji: 27.11.2014 r.]
[porad8.pdf (384 kB)]

Informator. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
[Data aktualizacji: 16.08.2012 r.]
[Swiadczenia pieniezne choroba macierzynstwo.pdf (885 kB)]

Informator dla osób z niepełnosprawnością
[Data aktualizacji: 6.12.2016 r.]
[680_16 Informator dla osób niepełnosprawnych.pdf (1031 kB)]

Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 23.07.2013 r.]
[Informator dla lekarzy_lipiec 2013r.pdf (600 kB)]

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
[Data aktualizacji: 22.12.2016 r.]
[porad11.pdf (162 kB)]

Praktyczny poradnik: Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii (przewodnik dotyczący delegowania pracowników)
[Data aktualizacji: 27.05.2014 r.]
[Praktyczny_Poradnik_grudzien_2013.pdf (4144 kB)]

Zabezpieczenie społeczne w Polsce
[Data aktualizacji: 2.02.2017 r.]

Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych
[Data aktualizacji: 2.01.2017 r.]
[PORADNIK_FP_FGSP_FEP_1_1_2017.pdf (362 kB)]

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii
[Data aktualizacji: 24.08.2015 r.]
[Co warto wiedzieć.pdf (646 kB)]

W którym kraju możesz być ubezpieczony. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii
[Data aktualizacji: 17.11.2011 r.]
[W którym kraju możesz być ubezpieczony.pdf (225 kB)]

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny
[Data aktualizacji: 23.09.2016 r.]
[Swiadczenia_z_ubezp.pdf (1025 kB)]


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS