Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Świadczenia
Menu strony:
Przejdź do: Zasiłki | Emerytura | Renty | Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów | Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości tych świadczeń | Podstawa wymiaru emerytur i rent | Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń | Postępowanie odwoławcze | Waloryzacja emerytur i rent | Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych | Transfer świadczeń kombatanckich za granicę | Orzekanie o niezdolności do pracy | Świadczenia przedemerytalne | Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej | kapitał początkowy | Kapitał początkowy | Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy | Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu) (PDF 273KB) | koordynacja świadczeń | Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego | Koordynacja w zakresie emerytur i rent | Kontrola dalszego prawa do emerytury lub renty osób zamieszkałych za granicą | Koordynacja emerytur i rent w umowach bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym | Koordynacja w zakresie pieniężnych świadczeń chorobowych | Wykaz umów o zabezpieczeniu społecznym, w których Rzeczypospolita Polska jest stroną | Transfer świadczeń kombatanckich za granicę | Informacja dla osób zainteresowanych uzyskaniem czeskiej renty rodzinnej dla dzieci uczących się lub studiujących | Informacja o niemieckich świadczeniach emerytalno-rentowych dla osób, które były zatrudnione w getcie

Date aktualizacji: 6.02.2017 r.
Redakcja: Departament Rent Zagranicznych, Departament Orzecznictwa Lekarskiego, Departament Prewencji i Rehabilitacji, Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych, Departament Zasiłków

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Świadczenia

Zasiłki

Zasiłek chorobowy

Zasiłek macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

Świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek pogrzebowy

Do góry

Emerytura

Wiadomości ogólne

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wcześniejsze emerytury dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r.

Emerytury wcześniejsze dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Okresowa emerytura kapitałowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Wysokość emerytury na zasadach dotychczasowych

Wysokość emerytury ustalana według zreformowanych zasad

Wysokość emerytury mieszanej

Do góry

Renty

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Renta rodzinna

Renta socjalna

Do góry

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości tych świadczeń

Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu wysokości tych świadczeń

Do góry

Podstawa wymiaru emerytur i rent

Podstawa wymiaru emerytur i rent

Do góry

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń

Do góry

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Do góry

Waloryzacja emerytur i rent

Do góry

Kapitał początkowy

Kapitał początkowy

Do góry

Orzekanie o niezdolności do pracy

Orzekanie o niezdolności do pracy

Do góry

Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów

Zmniejszanie lub zawieszanie świadczeń pracujących emerytów i rencistów

Do góry

Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

Dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych

Do góry

Transfer świadczeń kombatanckich za granicę

Transfer świadczeń kombatanckich za granicę

 

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzona w ramach prewencji rentowej i wypadkowej

Prewencja rentowa

 1. Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
  • główne założenia programu rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS
  • do kogo skierowana jest ta forma rehabilitacji
  • jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą
  • formy i profile rehabilitacji
  • kto pokrywa koszty rehabilitacji
  • co obejmuje program rehabilitacji leczniczej
  • czas trwania rehabilitacji leczniczej
  • ośrodki współpracujące z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 2. Badania i analizy przyczyn niezdolności do pracy oraz inne działania prewencyjne
  • zamawianie prac naukowo – badawczych oraz opracowań dotyczących przyczyn niezdolności
   do pracy oraz sposobów zapobiegania niezdolności do pracy
  • dofinansowanie konferencji naukowych
  • przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji rentowej

Prewencja wypadkowa

 1. Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek
 2. Zamawianie analiz i prac naukowo-badawczych
 3. Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom
  • organizacja szkoleń z zakresu prewencji wypadkowej
  • przygotowanie materiałów informacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej
  • kampanie społeczne
  • dofinansowanie konferencji naukowych
 4. Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów badań i wyrobów medycznych
  • świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych
  • przedmioty ortopedyczne
  • pokrycie kosztów badania na zawartość alkoholu w organizmie

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych

Biblioteka

Do góry

Koordynacja w zakresie orzecznictwa lekarskiego

Postępowanie orzeczniczo-lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w sprawach podlegających koordynacji wspólnotowej

Do góry

Koordynacja w zakresie emerytur i rent

Emerytury i renty podlegające koordynacji wspólnotowej na podstawie rozporządzenia 1408/71

PODSTAWA WYMIARU EMERYTUR I RENT DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POLSKIE I ZAGRANICZNE OKRESY UBEZPIECZENIA

Informacja o niemieckich świadczeniach emerytalno-rentowych dla osób, które były zatrudnione w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (ZRBG), przy uwzględnieniu Umowy zawartej między RP a RFN o eksporcie tych świadczeń dla osób zamieszkałych w Polsce

Informacja dla osób zainteresowanych uzyskaniem czeskiej renty rodzinnej dla dzieci uczących się lub studiujących

Do góry

Kontrola dalszego prawa do emerytury lub renty osób zamieszkałych za granicą

Kontrola dalszego prawa do emerytury lub renty osób zamieszkałych za granicą

Do góry

Koordynacja emerytur i rent w umowach bilateralnych o zabezpieczeniu społecznym

Stosowanie polsko-mołdawskiej umowy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent

Stosowanie polsko-ukraińskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent

Polsko-bułgarska umowa o zabezpieczeniu społecznym z 2005 r.

Informacja na temat postanowień polsko-macedońskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym z 2006 roku w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Stosowanie Umowy z USA o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Stosowanie Umowy z Koreą Południową o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Stosowanie Umowy z Australią o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Wykaz umów o zabezpieczeniu społecznym, w których Rzeczypospolita Polska jest stroną

Do góry

Koordynacja w zakresie pieniężnych świadczeń chorobowych

Koordynacja w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - do 31 kwietnia 2010 r. (na podstawie rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72)

Nowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń pieniężnych z tytułu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz zasiłków pogrzebowych - od 1 maja 2010 r. (na podstawie rozporządzeń WE nr 883/2004 i nr 987/2009)
Do góry

Świadczenia przedemerytalne

Do góry
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS