Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Statystyka
Menu strony:
Przejdź do: Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009-2011 | Archiwum | Prognozy FUS | Kwartalne informacje o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach | Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez ZUS - 2016 r. PDF 148 KB | Archiwum | Informacja statystyczna o wynikach kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale oraz w okresie I-XII 2016 r. | Archiwum | Cykle spotkań organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Date aktualizacji: 4.08.2016 r.
Redakcja: Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Statystyka

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)

Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych 2015 r. - [PDF 3,54 MB]

Archiwum

Opracowania tematyczne

Okresy pobierania świadczeń

System emerytalny - problemy na przyszłość

Informacje z ZUS ZSWA

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy

Nowo przyznane renty wypadkowe

Orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy

Orzeczenia ustalające procentowy uszczerbek na zdrowiu

Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

Struktura wysokości emerytur i rent

Emerytury i renty nowo przyznane

Emerytury i renty osób prowadzących działalność gospodarczą

Emerytury i renty górnicze

Emerytury i renty kolejowe

Emerytury i renty nauczycieli

Absencja chorobowa

Przestrzenne zróżnicowanie orzekania o niezdolności do pracy

Płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, składający informację ZUS IWA


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS